Pensioenen

  • Wat weet je over de pensioenleeftijd waarop je AOW ontvangt?
  • Hoe is je pensioen opgebouwd?
  • Welke informatie krijg je en waar moet je op letten?
  • Hoe ziet ons pensioenstelsel eruit in de toekomst?

Vragen waar je niet altijd bij stilstaat maar die nuttig zijn om je te stellen als het gaat om je pensioen.

1 ding is wel zeker het is verstandig bijtijds te starten met je aanvullende pensioen.

Het pensioen kent meestal drie pijlers

  1. Wat je van de overheid ontvangt
  2. wat je opbouwt via je werkgever
  3.  wat je zelf regelt

Startend_Zelfstandig_Ondernemer_v1Voor zelfstandigen is alleen pijler 1 van toepassing. De zelfstandige zal binnen zijn bedrijf opbouw mogelijkheden dienen te benutten of het zelf particulier te regelen.

Voor een adequate oudedagsvoorziening brengen wij alle opgebouwde potjes in beeld en zeten dit af tegen het besteedbaar inkomen wat je op pensioendatum wenst. Hierbij kijken we ook naar je nabestaanden.

 

Door afstemmen van wat je hebt met wat je wenst wordt inzichtelijk wat wij voor je aanvullend kunnen adviseren.Dit kan een spaar- of beleggingsoplossing betreffen.

Graag wijzen wij hierbij ook op de oudedagsplanningzorgeloos

Samen met jouw bouwen we een passende oudedagsoplossing

Meer weten? of een vrijblijvende adviesgesprek informeer hier!