Lenen

 

Kredieten

Soms doet zich een kan voor die u niet kunt laten schieten, maar heeft u op dat moment net niet de middelen.
Een voordelige lening? Lening oversluiten? Bij ons op het juiste adres!

Wij vergelijken alle leningen voor u. Vraag vrijblijvend een offerte aan voor de beste lening. Verantwoord en voordelig

Kredietofferte_button

Soort lenigen

Wat is een persoonlijke lening?
Een persoonlijke lening is een aflopende lening. U ontvangt het geld in een keer op uw rekening. U betaalt maandelijks een vast bedrag. Bij een persoonlijke lening weet u vooraf exact hoeveel u leent en wanneer u de lening helemaal heeft terugbetaald. Een persoonlijke lening biedt uitkomst als u eenmalig een groot bedrag nodig heeft, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een nieuwe auto.
 • Wanneer moet de persoonlijke lening zijn terugbetaald?

U moet de lening terugbetaald hebben voor u 73 jaar bent.

 • Hoeveel kunt u lenen?

U kunt minimaal € 5.000 en maximaal € 75.000 lenen. De hoogte van het bedrag voor een persoonlijke lening is afhankelijk van uw inkomen, uw lasten en uw persoonlijke situatie.

 • Hoelang betaalt u terug?

De looptijd van de persoonlijke lening is minimaal 6 en maximaal 120 maanden. We spreken in overleg met u af hoe lang u wilt terugbetalen. Als u voornemens bent om bijvoorbeeld 5 jaar in de auto te rijden, wilt u niet langer dan 5 jaar terugbetalen.

 • Na overlijden

Wanneer u (of uw partner) onverhoopt komt de overlijden vindt er geen kwijtschelding van de lening plaats.

Voor uitgebreide voorwaarden informeer bij ons

Wat is een doorlopend krediet?

Een Doorlopend Krediet is kredietvorm waarbij u tot de afgesproken limiet onbeperkt mag opnemen en mocht u extra willen aflossen op uw Doorlopend Krediet dan kan dat geheel boetevrij. Het Doorlopend Krediet geeft u optimale flexibiliteit. De afgesproken kredietlimiet is het bedrag dat u maximaal kunt opnemen.

Als u geld opneemt, begint u direct met terugbetalen. U kunt het geld dat u heeft terugbetaald later gewoon weer opnemen. Zo heeft u altijd extra geld achter de hand. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag en kunt tussentijds boetevrij (extra) aflossen.

 • Wanneer moet het doorlopend krediet zijn terugbetaald?

U moet de lening terugbetaald hebben voor u 70 jaar bent.

 • Hoeveel kunt u lenen?

U kunt minimaal € 5.000 en maximaal € 75.000 lenen. De hoogte van het bedrag voor een doorlopend krediet is afhankelijk van uw inkomen, uw lasten en uw persoonlijke situatie.

 • Hoelang betaalt u terug?

De kredietovereenkomst wordt voor onbepaalde duur aangegaan. Op het moment dat u 60 jaar bent zal de kredietlimiet maandelijks met een vast bedrag (1.5 % van de kredietlimiet) worden verlaagd. Uiterlijk bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd dient het saldo van de kredietovereenkomst op nul te staan en zal de kredietovereenkomst worden beëindigd.

 • Na overlijden

Wanneer u (of uw partner) onverhoopt komt te overlijden vindt er geen kwijtschelding van de lening plaats.

Wat is een WOZ doorlopend krediet?

Het WOZ Doorlopend Krediet is een aantrekkelijke leenvorm voor eigenhuisbezitters en is gelijk aan het doorlopend krediet maar met een lagere (variabele) rente. De kenmerken komen overeen met die van een Doorlopend Krediet. Of Als u kiest voor een WOZ persoonlijk krediet met de kenmerken van een persoonlijke lening.

U kunt tot de limiet onbeperkt opnemen en mocht u extra willen aflossen op uw WOZ Doorlopend Krediet dan kan dat geheel boetevrij. Het WOZ Doorlopend Krediet geeft u optimale flexibiliteit. De afgesproken kredietlimiet is het bedrag dat u maximaal kunt opnemen.

Als u geld opneemt, begint u direct met terugbetalen. U kunt het geld dat u heeft terugbetaald later gewoon weer opnemen. Zo heeft u altijd extra geld achter de hand. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag en kunt tussentijds boetevrij (extra) aflossen.

 • Wanneer moet het doorlopend krediet zijn terugbetaald?

U moet de lening terugbetaald hebben voor u 70 jaar bent.

 • Hoeveel kunt u lenen?

U kunt minimaal € 10.000 en maximaal € 70.000 lenen. De hoogte van het bedrag voor een WOZ doorlopend krediet is afhankelijk van uw inkomen, uw lasten en uw persoonlijke situatie.

 • Hoelang betaalt u terug?

De kredietovereenkomst wordt voor onbepaalde duur aangegaan. Op het moment dat u 60 jaar bent zal de kredietlimiet maandelijks met een vast bedrag (1.5 % van de kredietlimiet) worden verlaagd. Bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd dient het saldo van de kredietovereenkomst op nul te staan en zal de kredietovereenkomst worden beëindigd.

 • Na overlijden

Wanneer u (of uw partner) onverhoopt komt te overlijden vindt er geen kwijtschelding van de lening plaats.

Bureau Krediet Registratie

Geldverstrekkers zijn aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel, in het kort ‘BKR’. Wanneer u een leningaanvraag doet zal de geldverstrekker het BKR raadplegen. Mocht de aanvraag op basis van deze gegevens niet worden geaccepteerd dan wordt u hierover bericht. Na het afsluiten van de kredietovereenkomst wordt de lening aangemeld bij Bureau Krediet Registratie. Als u meer dan 60 dagen achterloopt met betalen, meldt de geldverstrekker dit aan het BKR.

Hoe ziet een overeenkomst van persoonlijke lening eruit?

Bent u benieuwd hoe een overeenkomst eruit ziet? Bekijk hier een voorbeeld.

Is de rente aftrekbaar?

De rente is aftrekbaar van uw inkomen voor de belasting, als u uw Persoonlijke Lening aantoonbaar gebruikt voor onderhoud of verbetering van uw eigen koopwoning.

Acceptatievoorwaarden

Leenservice Nederland werkt samen met een aantal banken om leningen te verstrekken. Elke bank hanteert  zijn eigen acceptatienormen en voorwaarden. Om een lening aan te vragen dient u in ieder geval aan onderstaande voorwaarden te voldoen.

 • Uw leeftijd ligt tussen de 23 en 68 jaar
 • U bent in loondienst (vast of tijdelijk dienstverband)
 • U heeft inkomen uit een WAO/WIA uitkering
 • U heeft inkomen uit (Pre)Pensioen of ANW uitkering
 • Inkomen minimaal € 1.250,- netto per maand
 • Geen BKR codering

Geld Lening voor een VOF, Eenmanszaak, BV

 • U bent 25 jaar of ouder
 • Tenminste 3 jaar zelfstandig
 • Positief eigen vermogen
 • Onderneming maakt winst
 • U bent in het bezit van een eigen woning
 • Geen BKR codering

U vraagt online uw lening aan.

U vult online het aanvraagformulier in om uw lening aan te vragen. U kunt hierbij tevens aangeven of u bestaande leningen wenst over te sluiten.

Bevestiging van uw lening aanvraag.

U wordt binnen 24 uur gebeld om uw lening aanvraag te bevestigen en eventueel aanvullende benodigde gegevens worden met u doorgenomen.

U ontvangt een vrijblijvende offerte.

Na ontvangst van uw leningaanvraag wordt uw aanvraag vrijblijvend ingediend bij de banken. Daarna wordt er contact met u opgenomen om uw wensen en mogelijkheden door te nemen en ontvangt u van ons een passend en gratis advies waarna wij uw de leenofferte per mail of per post toesturen.

Stuur de getekende offerte terug.

Indien u de aanvraag voor uw lening definitief wenst te maken, stuurt u de getekende offerte retour, samen met de  gevraagde documenten.

De kredietverstrekker beoordeelt uw aanvraag.

Aan de hand van uw aanvraag en de ingestuurde documenten beoordeelt de kredietverstrekker uw leningaanvraag nogmaals op basis van de door u ingestuurde bescheiden.

Het geld wordt naar u overgemaakt.

Op het moment dat de aanvraag voor uw lening definitief akkoord is bevonden dan wordt het geld naar uw rekening overgemaakt en worden eventuele leningen die u wenst over te sluiten ingelost.

GeldLenenKostGeld

Overzicht Krediettarieven

Peildatum:  01-01-2014

Voorbeeld van kosten en rente Doorlopend Krediet

Totale krediet- bedrag Maand-termijn Variabele effectieve debetrente op jaarbasis Jaarlijks kosten-percentage * Totale door de consument te betalen bedrag Duur van de krediet-overeenkomst **
€ 5.000 € 100 7,7 % 7,7% € 6.000 60 mnd
€ 10.000 € 200 6,4 % 6,4% € 11.600 58 mnd
€ 15.000 € 300 4,9 % 4,9% € 16.800 56 mnd
€ 25.000 € 500 4,7 % 4,7% € 28.000 56 mnd

 

Voorbeeld van kosten en rente Persoonlijke Lening

Totale krediet-bedrag Maand-termijn Vaste effectieve debetrente op jaarbasis Jaarlijks kosten-percentage* Totale door de consument te betalen bedrag Duur van de krediet-overeenkomst
€ 5.000 € 100,05 7,7 % 7,7% € 6.003 60 mnd
€ 10.000 € 195,23 6,6 % 6,6% € 11.714 60 mnd
€ 25.000 € 473,79 5,3 % 5,3% € 28.418 60 mnd
€ 50.000 € 947,59 5,5 % 5,5% € 56.855 60 mnd

 

Voorbeeld van kosten en rente WOZ-krediet

Totale krediet-bedrag Maand-termijn Vaste effectieve debetrente op jaarbasis Jaarlijks kosten-percentage* Totale door de consument te betalen bedrag Duur van de krediet-overeenkomst **
€ 10.000 € 200 6,2 % 6,2% € 11.600 58 mnd
€ 15.000 € 300 4,7 % 4,7% € 16.800 56 mnd
€ 25.000 € 500 4,5 % 4,5% € 27.500 55 mnd
€ 50.000 € 1.000 4,7 % 4,7% € 56.000 56 mnd
* Het jaarlijks kostenpercentage is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. Let op: u moet beschikken over een rekening bij een bank naar keuze en – indien nodig – een verzekering bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. Beide brengen hiervoor kosten in rekening. Deze zijn niet opgenomen in het jaarlijks kostenpercentage.
 ** Bij het berekenen van de duur van de kredietovereenkomst wordt ervan uitgegaan dat:

 • er geen verdere opnamen worden verricht.
 • de kredietlimiet ongewijzigd blijft.
 • de maandtermijnen vervroegd noch vertraagd worden voldaan.
 • de rente ongewijzigd blijft.

Overzicht Krediettarieven

Hoeveel betaalt u voor een lening?

Hoeveel u per maand betaalt, hangt van drie dingen af:

 • Hoeveel geld u wilt lenen.
 • In hoeveel maanden u terugbetaalt.
 • Wat de hoogte van de rente is.

Hoe meer u leent, hoe meer uw lening kost. En hoe langer u leent, hoe meer uw lening kost. Want voor iedere dag dat u leent, betaalt u rente. De rente die de financieringsmaatschappij berekent voor een lening, hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarnaast hangt de rente af van het soort lening. Voor een persoonlijke lening betaalt u iedere maand dezelfde rente. Bij een doorlopend krediet kan de rente iedere dag veranderen. Daarom kunnen wij niet voor u opschrijven hoeveel rente u voor uw doorlopend krediet betaalt. Wel kunnen we voorbeelden geven.

Hoeveel betaalt u voor een doorlopend krediet?

Bij een doorlopend krediet kan de rente die u betaalt, iedere maand veranderen. Wordt de rente hoger? Dan moet u meer terugbetalen. U betaalt nog steeds een vast bedrag per maand, maar u betaalt een of meer maanden langer terug. We kunnen daarom niet precies zeggen in hoeveel maanden u terugbetaalt.

Als u een deel hebt terugbetaald, kunt u dat normaal gesproken opnieuw opnemen. Nog steeds betaalt u een vast bedrag per maand terug. Maar doordat u meer leent, doet u er langer over om terug te betalen. Ook hierdoor kunnen we niet precies zeggen in hoeveel maanden u terugbetaalt. En hoeveel u uiteindelijk betaalt voor uw doorlopend krediet, weet u pas op de einddatum.

Voorbeelden kosten en rente leningen

Let op! De rentes, ook wel rentetarieven genoemd, die u hieronder ziet, zijn voorbeelden. Deze voorbeelden geven u een idee van wat u betaalt voor een lening. Maar wat u echt betaalt, is voor iedere situatie anders. Bovendien kan bij een doorlopend krediet de rente die u betaalt, iedere maand veranderen. Wilt u weten wat u in uw situatie betaalt? Vraag ons dan om een offerte.