Klacht melden

Als u een klacht hebt over onze werkwijze of dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren via

023-5332767 of directie@finzicht.nl

Wij beschikken over een interne klachtenprocedure. Deze kunnen wij u op uw verzoek toesturen.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag. Tel: 0900-3552248 of email: info@kifid.nl. Website : www.kifid.nl.

Ook kunt u zich wenden tot de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseur (www.seh.nl) , De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (www.hypothecairplanner.nl). U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor over de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheid in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.