Hoe we werken

Onze advisering is door een uitgebreide en veelomvattende opleiding kwalitatief van hoog niveau. De Finzicht adviseur beschikt over alle relevante diploma’s en houd jaarlijks zijn vakkennis op peil met behulp van Permanente Educatie

Onze begeleiding en bemiddeling kent door jarenlange ervaring, en goede ingang bij vrijwel alle verzekeraars en hypotheekverstrekkers, een vlotte afhandeling en de begeleiding kan van begin tot einde.

Als u zich laat adviseren door Finzicht, bent u verzekerd van deskundig, integer, integraal en onafhankelijk financieel advies.

Onze werkwijze is gericht op het opbouwen van een lange termijn vertrouwensrelatie, waarbij het bereiken van uw wensen en doelstellingen altijd centraal staat. Veel van onze klanten laten daarom ál hun financiële zaken door ons behartigen

Het proces van alle adviezen voltrekt zich via een vast werkwijze, die uiteenvalt in 3 opvolgende fases:

  • Stap 1: Kennismaken & Inventariseren: de basis voor een optimale invulling van uw financiën
  • Stap 2: Analyseren & Adviseren: toetsen van uw wensen en doelstellingen op haalbaarheid. Aansluitend: uitwerken van het advies in een persoonlijk financieel rapport
  •  Uitvoeringsfase en Beheerfase: uitvoering en onafhankelijke begeleiding van wens naar werkelijkheid en indien gewenst monitoren van het bereiken van uw wensen en doelstellingen.

Door het optimaliseren van uw huidige financiële situatie en het inzetten van het juiste samenspel van financiële- en verzekeringsproducten zorgen we samen voor een goed en zorgeloos leven. Voor nu en later!